ستاره دنباله دار

 سخت نبود اما نگاه می خواست
و آنکه به دستش بود تمام یقین
امید و..
دلم..
پناه می خواست
...گذشت و گذشت..
دوید و رسید
درانتهای آن سرزمین بلند
گرچه شاید دیر
دنباله داری از فردا بود
به یاد روزهای عاشقی ام
و تو..
دوباره شدی
آری، اینچنین بود که تو..
تو ای سفر کرده از همیشه ی من
دراین فرو ریخته آوار شبم
ستاره شدی..

/ 1 نظر / 14 بازدید