مقدمه

موقع خواندن یک موضوع، ابتدا فراگیری کامل مباحث مقدماتی و پایه ای مبحث ضروری ست چرا که فهم بقیه مطلب راحت تر می شود و همچنین بعد یادگیری مباحث پایه ای که اغلب یادگیری شان تلاش بیشتری می خواهد، ذهن بر اثر فعالیت آماده تر می شود.

در مباحث علمی، ما معمولاً مقدمات را رها می کنیم تا به قول معروف به اصل مطلب برسیم و این باعث سست بودن دانسته های ماست،

باعث عدم توانایی در تغییر علم به سوی مثبت و ایجاد تحول است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
افسانه رجبی

سلام آقای دکتر، سال نو مبارک! اگر دقت کرده باشید کتابهای علمی که با عناوین "اصول ..." (Principles...) و "مبانی ..." (Fundamentals...) در مورد موضوعات مختلف علمی به رشته تحریر در می آیند بسیار عمیق و پرمحتوا هستند و گاهی به چندین جلد هم می رسند. چرا که قرار است سنگ بنای بخشی از ساختمان عظیم علم باشند و به همین علت هست که سردمدار به راه افتادن طیف وسیعی از کارهای عملی بر مبنای همان مفاهیم تظری اولیه می شوند.