# چگونگی_های_زندگی

بالا

تنها وقتی از بالا به کسی نگاه کن که بخواهی از زمین بلندش کنی   پی نوشت: فرستاده همکار عزیزم
/ 5 نظر / 10 بازدید