# خدا

مذهب

مذهب یعنی بهترین راه بر تو عیان چون انسانی (فراموشکار) کسی باید به یادت بیاورد  "الست" را، خود خدا بهتر نیست؟ البته درنبود آن ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید