# حقایق_مغفول

نحس

چقدر به این نحس بودن اعتقاد دارید؟ چه چیزی نحس است؟ 13؟ گربه سیاه؟ حتی نمی دانیم دقیقاً بسیاری از این ها به چه دلیلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

منشأ

سقف ها بدون پایه می افتند پایه ها بدون زمین زمین بدون جاذبه و جاذبه بدون آفریننده اش 24/9/1386- 10 شب
/ 0 نظر / 9 بازدید