رازدار

تو در منی و تنم عاشقانه رفتنی است
به واژه واژه غزل این حضور گفتنی است
سکوت در نگهم رازدار فریاد است
چنین روایت خاموش هر زمان شنیدنی است
بهار با همه زیبائیش چو باد می گذرد
خزان یاد تو در اعتبار دیدنی است

/ 0 نظر / 13 بازدید