محبت

به چشمان یک انسان نگاه کن. به دنیا آمده بی آنکه بخواهد. با ضعف ها و توانایی هایش. با آن ها که می خواهد و آن ها که نمی خواهد و همراه ش است. آیا جز محبت کاری هست تا برایش انجام دهی تا زندگی چند روزه اش را شیرین کرده باشی؟

2/5/1388 - 9 و نیم شب

/ 0 نظر / 4 بازدید