گذشته ی سوخته

 نشسته در آستانه ی خاموشی..
چو نور
چون آتشی به وسعت زندگی
رسید
آنک
...گذشته ام چون لحظه ای خاموش در بر این جاودانگی می سوخت...

(با الهام از Ayer؛ yesterday، Enrique iglesias)

/ 0 نظر / 22 بازدید