روانکاوی

احتیاجی به روانکاوی فرد نداریم تا بدانیم در گذشته به او چه گذشته که حالا این طور شده

خود من اگر بنشینم و خودم را روی کاغذ بیاورم؛ من چنین هستم: ...  و بعد سعی کنم این خود فعلی ام را در جهت مثبت تغییر دهم،

این همان چیزی است که روانکاو در نهایت می خواهد به آن برسد

7 عصر- 29.10/1386

/ 0 نظر / 4 بازدید