گوسفند

گوسفند چوپانی خوب بودن بهتر است از:

گوسفند بی چوپان بودن

 یا

گرگ بودن

 

گاهی نفهمیدن و پیروی از یک فهیم بهتر از اشتباه فهمیدن است

آن به راه می راند و این به چاه می افکند

 

پی نوشت: گرچه با همه آنچه در این مملکت می گذرد موافق نیستم، اما در جواب آن ها نوشتم که مردم را در 19 دی گوسفندانی به دنبال آب میوه خطاب کردند..گرچه اکثراً با عقیده آمدند..اما این را نگاشتم که اگر هم گوسفند باشند..

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
مهدی

این به فحاشی ها و منافق, کافر و.... خوندنهای ما در

آرامش

واین عدالت و عادل بودن است که این روز ها رنگی ندارد و انگار فراموش شده این عدالتی که به خاطر آن مسلمان می نامند ما را.موفق و شاد باشید[گل]

محمد

lمشکل گوسفند بودن و یا نبودن نیست. مشکل اصلی پیدا کردن چوبان فهیم واقعی است.