شراب

می گن شراب (الکلی) باعث می شه خودت باشی، هر چی که ته دلت می خواد بگی و هر کار ناخودآگاهت دوست داره بکنی.

مگه قراره انسان هر کار دلش خواست بکنه؟

دو نیرو دائم در درون انسان درگیرند برای انجام کارهای خوب و ناخوب (معروف و منکر). با درگیری دائم این دو و انتخاب های انسانه که می شه رشد کرد. با الکل در واقع یکی از این نیرو ها رو بر می داریم.

/ 0 نظر / 15 بازدید