دوری و دوستی؟

دوری و دوستی؟ درباره من و تو نیست!................بیا

 

-------------------------

پی نوشت: گریزی نیست از این واقعیت که در اغلب موارد دوری و دوستی درسته!

/ 1 نظر / 14 بازدید
زهرا

اره من شدیدا بهش اعتقاد دارم. بخصوص توی بعضی روابط خاص!