رها

راز بزرگی خودت را که دریابی.. از همه چیزهای بد رها شده ای...

/ 2 نظر / 17 بازدید
محسن

سلام سال نو مبارک "بهار تکراری ست، راز نو شدن را دریاب..." [گل]

sara

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را / تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم / چو درین دور خرابم چه کنم دور زمانرا ز تو هر ذره جهانی ز تو هر قطره چو جانی / چو ز تو یافت نشانی که کند نام و نشانرا مولانا