باید قلم به ساز دلم باز تراشم

کُند است زبانم

شمع و طرب و می که دگر کارگشا نیست

گنگ است بیانم

باید که قلب که تو را باز بلرزانم از این شعر

با آه جگر سوز..

با حسرت جانم

/ 1 نظر / 14 بازدید