به خدا پناه می برم از ندانستن و انجام دادن

به خدا پناه می برم از ابراز خشم بی حق به بندگانش

به خدا پناه می برم از کفر و گناه

به خدا پناه می برم از شیطان رانده،

از نفس مانده

آری

به تو پناه می برم ای خدای خوب من

 

19-11-1387

/ 0 نظر / 4 بازدید