دخالت خدا

آقا جان قرار نیست خدا بیاد و تو هر کار ما دخالت کنه.. بارها اینو در قرآن گفته که اگر اون امر از پیش تعیین نشده بود (روز قیامت و جزا).. چه بسا اتفاقات دیگه ای میافتاد.. پس هی نگین خدا کوش پس!

/ 5 نظر / 19 بازدید
محسن

سلام نخل شرقی با پست "کشکول زیارت..." به روز شد... منتظر حضور گرم شما... شاد باشین [گل]

سارا

نوروز یادآور ایمان ما به اوست که به اراده‌اش می‌زییم و پربار می‌شویم. دست‌های مهر و سازندگی را به یکدیگر گره می‌زنیم تاهرگز از خاطر نبریم زندگی هست، مهر هست ، بهار هست و زمستانی دیگرهم در راه است ! لحظات بودن را پاس می‌داریم ، که این موهبتی الهی‌ست .

سارا

هر یک از ما در درون خود درختی جادویی داریم که منتظر سفارش هایی از جانب ماست. ولی باید حواسـمان باشد ، چون این درخت افکار منفی ، ترس ها ، و نگرانی ها را نیز تحقق می بخشد. بنابر این مراقب آن چه که به آن می اندیشید باشید... سخن روز : مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است

سارا

از يحيي بن معاذ پرسيدند به چه توان شناخت كه خداوند از ما راضي است؟ گفت... اگر تو از مقدرات الهي راضي باشي، نشان آن است كه او هم از تو راضي است.

سارا

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تـعطیــل است و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند !!!