شرک ها

دو دسته شرک یا بی دینی در دنیا داریم:

یک دسته اون هایی هستند که با دیدن زشتی های دنیا به وجود خدا بی اعتقاد می شن

و یک عده که با دیدن و غرق شدن در زیبایی ها و لذت های دنیا خدا رو فراموش می کنن

/ 0 نظر / 15 بازدید