علی و عمر

علی (ع) و عمر بن خطاب دو وجه متفاوت و دو نماد در مواجهه انسان با خود و دیگران هستند:

عمر به کشور گشایی پرداخت و سعی کرد سایر سرزمین ها را مسلمان کند؛ تلاشی در سطح، در محور X، پرداختن به دیگران به جای خود در روانشناسی

و علی به اصلاح جامعه خود پرداخت و اغلب دوران خلافتش به درگیری های داخلی انجامید؛ تلاشی در عمق، در محور Y، لزوم پرداختن به خود به جای دیگران

/ 0 نظر / 15 بازدید