مذهب

مذهب یعنی بهترین راه بر تو عیان

چون انسانی (فراموشکار) کسی باید به یادت بیاورد  "الست" را، خود خدا بهتر نیست؟

البته درنبود آن هم می توان به برترین ها رسید؛ "اگر دین نداریم آزاده باشید"

مذهب مستقیم ترین (کوتاه ترین) راه است (صراط مستقیم) تا به دور خود نچرخیم مدت ها برای یافتن راه (ضالین) و نه اینکه دیگران را گمراه کنیم (مغضوب علیهم)

2-8-1388

/ 4 نظر / 4 بازدید
لیلا

مي دونم دلت گرفته من برات سنگ صبورم ،چي شده تنها نشستي.........؟ مثل تو از همه دورم واسه من زندگي سرده نکنه تو هم غريبي؟؟؟ کاش ، مي شداشکاتوپاک کردبميرم تو هم بريدي......؟ چه تبسم قشنگي ، وقتي به غمها بخندي آخه ارزشي نداره........دل به اين دنيا ببندي نازنين دنيا همينه........اونکه خوب بود بدترينه نکنه تنهات گذاشته........آخره عشقها همينه ميدوني چقدر عزيزه.......قطره سپيد شبنم مثل اون اشکاي نازت.. رو تن گلهاي مريم نازنين خدا بزرگه!!!

jrosha

تشبیه فوق العاده ای بود، چرخیدن به دو خود!

فاطمه پری

سلام آقای دکتر !بهشت را به بها می دهند نه به بهانه مذهب برای خیلی ها بهاست و برای خیلی ها بهانه ما جزو کدوم دسته ایم یا علی