دست ها

این یک تهدید همیشگی تاریخ برای صاحبان اندیشه و ایمان بوده که

"دست هایت را می بُرم"

فرعون که به ساحران ایمان آورده به خدای همه شان گفت و آنان که در کربلا دستان عبّاس را به سبب دفاع از آرمان حسین بریدند

اما..

آنجا که دستان عقیده و ایمان تواند رسید، کدام دستی که به بریدن دستان تن قیام کرد خواهد بود؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
افسانه رجبی

پنجه هیچ پلنگ بلندپروازی روی زیبای ماه را نمی تواند خراشید.