شک و یقین و خدا

بعضی ها از ستایش خدا احساس خوبی دارن
بعضی ها از درگیر شدن با خدا


خوبه که هر دو رابطه رو دارن
اما یکی در مسیر یقینه و یکی در شک غوطه ور

/ 0 نظر / 6 بازدید