گناه

هر جا که حقی از کسی ضایع شود، آن جا گناه است

خواه آن کس خودتان باشید

٢٩/١٠/١٣٨۶ - ۴ عصر

/ 1 نظر / 5 بازدید
بانوی فانوس به دست

تو کتاب بادبادک باز پدر نقش اول کتاب میگه بدترین گناه دزدی است . . . هیچ چیز بدتر دزدی نیست . هرگاه حق کسی را ضایع کنیم یعنی حق واقعی را از او ربوده ایم و هرگاه کسی را بکشیم یعنی حق زندگی کردن را از او گرفته ایم . این جمله کتاب را خیلی دوست داشتم