درست

میگی کار درستو بکن

میگه این همه دارن بد کار می کنن.. چرا من درست کار کنم؟

 

نمی دونم مگه قراره اونا مارو بگیرن بکشن تو لجنی که هستن؟

/ 0 نظر / 2 بازدید