پیشرفت

برای بعضی ها پیشرفت یعنی هر روز بی قید تر شدن..
وقتی قید هایت را بیشتر کردی، راه پیشرفت را می بینی
مرتاض ها به نوعی با سخت گیری بر جسم توانایی های خود را بروز می دهند و عارفان با پرهیزگاری معنوی به شهود می رسند

/ 3 نظر / 20 بازدید
sara

کدام دانه فر رفت درزمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باش مثنوی معنوی

sara

انکار نمیکنم دستهایم هنوز برای دعا می لرزد اما به هر چه که نمی رسم به خاطر سهمم از آسمان دلگیر میشوم...