بی محل

دلدادگیت را فراموش می کنم... می دانم .. باز چک بی محل کشیده ای.. این روزها هم که دیگر جرم نیست..

/ 1 نظر / 13 بازدید
بدون حاشیه

درود کی گفته کشیدن چک بی محل جرم نیست؟ طبق قانون صدور چک...:D در هر حال هرقدر حوان مردید روزتان مبارک بدرود