زن زیبای بد

زن زیبای بد اخلاق مثل پروانه است. از دور زیبایی بالهاشو می بینی اما وقتی به عمق وجودش نگاه کنی یک کرم زشت می بینی!

/ 0 نظر / 5 بازدید