مصداق

انسان ها در خواسته های کلی بسیار به هم شبیهند

آنچه آن ها را از هم جدا می کند "تعیین مصداق ها" ست برای آن خواسته ها

/ 0 نظر / 3 بازدید