رسانه جدید

رسانه ی نو در غالب شبکه های جدید ماهواره ای که هر روز به تعداد اون ها اضافه می شه مملو اند از

رقص و

نمایش لباس و

انواع غذا و ...

خلاصه ترویج سهم بیشتر دادن به زندگی دنیا

/ 0 نظر / 13 بازدید