مصلحت گرایی

مصلحت گرایی شخصی بزرگ ترین درد دوران ماست

سکوت در برابر باطل به بطلان خود می انجامد

جایی که به فساد راضی شوی، خود نیز فاسد خواهی شد

/ 0 نظر / 4 بازدید