جلب

مرد در دنیای خود و اطراف به دنبال اثبات شدن است، تایید شدن، یکّه تاز و "قدرتمند"  بودن.

این در زن به صورت نیاز برای "دوست داشته شدن" نمایان می شود.

تفاوت این دو در نحوه تعامل با دیگران و ظهور در جامعه نیز پدیدار می شود: مرد در نزاعی طبیعی با دیگر مردان برای دستیابی به زن و زن در نزاعی طبیعی برای جلوه بیشتر در تصاحب مردان.

اگر انسان ها به این نقاط ضعف نگاه نکنند و آن ها را مضر برای خود و اطرافیان نبینند جامعه به روزی دچار می شود که در کنون ایران می بینیم.

 

پی نوشت: در اطراف خودم بسیار از این نمونه ها دیده ام.. از عواقب این، نبودن رابطه های محکم میان زنان و شوهران و عدم اعتماد متقابل و سستی خانواده ست.

/ 2 نظر / 4 بازدید
بانوی فانوس به دست

به نظر من این که ادم خودش نباشه و سعی بر نقش بازی کردن داشته باشه بد ترین چیزی است مه در این کشور به چشم می خوره . چه دختر چه پسر . همین باعث می شه که ادم حس اعتماد وبه کسی نداشته باشد و سسب ساخته شدن بنیان های سست و خراب شدن زود این بنیان ها می شود

jrosha

فکر می کنم این مسائل فقط نقطه ی ضعف نباشند! وقتی خدا چیزیو توی ما قرار داده حتما به عنوان نقطه قوت هم می تونه بکار گرفته بشه، اگر به جا و طبق اصول باهاش برخورد بشه، اینطور فکر نمی کنید؟ شاید اشتباه ما بیشتر از توجه نکردن به این مسئله، شکستن اصولهامون بوده...