آرامش

آنکه به دنبال حقیقت است دیر به آرامش می رسد

اما وقتی رسید...

/ 2 نظر / 5 بازدید
ارامش

کاش حقیقتی باشد!!!!!!!!!!!!!!!

شیرین

سلام گل ارکیده درسته من هیچوقت آرامش ندارم[ناراحت]