به یاد او که...

به یاد او که ذکرش آرامش است

و کلماتش رهایی بخش

... خداوند «کلمه طیبه‏» را به درخت پاکیزه‏ای تشبیه کرده که ریشه آن (در زمین) ثابت و شاخه آن در آسمان است»

هر زمان میوه اش را به اذن پروردگارش می‏دهد، و خداوند برای مردم مثل ها می‏زند شاید متذکر شوند (و پند گیرند)

و سخن آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده‏ و قرار و ثباتی ندارد./ قرآن کریم / ابراهیم (ع) / ٢۶-٢۴

  

سعی بر نوشتاری متین و منطقی ست،

 بر ستون هایی استوار،

بر حقیقت های درک شده زندگی

که بهره آورد

و ضرر دور کند

 سعی بر کلمات است،

 تجمیع کلمه های ناب 

/ 0 نظر / 4 بازدید