الگو

به کسی نیازمند بودم..

یک جلوه که مرا در رسیدن به آن حقیقت، یکتا الگوی حاضر باشد

برای زنده ماندنم بدون نفس کشیدن تنها..

روز به روز بهتر بودنم برای رضایت، برای رهایی از بند های نادیدنی..

و پدیدار شد.. احمدی نژاد!

13-4-1387

/ 0 نظر / 6 بازدید