انسان (از اسفندیار رحیم مشایی)

انسان در تاریخ گم‌ شده است و در آینده پیدا می‌شود.

تاریخ جریان همایش انسان است و جریانی برای رسیدن به دنیای واحد انسانی و در عین واحد بودن بزرگ و فراگیر است.

 انسان متعلق به همه عالم است و همه عالم متعلق به انسان است.

انسان‌ها به سرعت به هم نزدیک می‌شوند و در این فضا است که مردم می‌خواهند آثاری را در مقیاس جهانی ثبت کنند به این معنا که این آثار متعلق به جهان است. منطق منشور ملل متحد نیز غیر از این نیست.

در مقام ابلاغ پیام انسانی مرز نمی‌شناسیم مومن یا کافر نمی‌شناسیم اینکه پیرو کدام فرقه است نمی‌شناسیم آیا در جامعه اسلامی همه اندیشه‌ها یکسان است؟ به قول بعضی‌ها، بعضی مسلمان‌ها از نظر مبانی فکری شاید از ما دورتر باشند. در این سیر حرکتی که به جلو می‌آییم انسان است که به انسان نزدیک می‌شود.

تاریخ را نگاه کنید: آیا پیامبر برای انتقال پیامش به کسی زور گفت؟ کسی را مجبور کرد؟ به تمام نمازهایی که خوانده‌ام قسم می‌خورم، منطقی که صف‌بندی می‌کند باطل است، باطل است، باطل است. 

فلسفه آفرینش با قیام حضرت مهدی (عج) محقق می‌شود.

منطق مهدویت منطق تحمیل خودمان به دنیا نیست. اینکه کسی که این منطق را می‌پذیرد مثل من باید بشود خطای آشکار است. همه "ما" باید بشویم. حضرت مهدی متعلق به همه دنیاست و با همگان گفت‌وگو می‌کند. جنگ و خونریزی برای امام زمان نیست امام زمان زیباست و زیبایی‌ها با کسی جنگ ندارند این جنگ که قبل از ظهور امام زمان مطرح می‌شود جنگ بین مردم و نامردم است و این جنگ‌ها مقدمات ظهور حضرت است.

/ 0 نظر / 10 بازدید