با بیخبر...

به جز زخم ندیدم که زند باز بر این زخم، دلی کو خبرش نیست از این درد و گزیدم لب تبدار که دیگر ز غم دوری دلدار ننالم

/ 1 نظر / 14 بازدید
جروشا

سلام. مبارکه! احساس می کنم چیزی تغییر کرده اینجا... در شما...!