فاتحه

این سوره را قلب قرآن نامیده اند. چرا؟

"قل هوَ ا... اَحَد": پس خدایان یونان باستان همه الکی اند!

"ا.. الصَّمَد": همه چیز دارد، هر چه خواهی به سوی او برو. به عبادات تو هم نیازی ندارد، هر چه هست برای خود توست.

"لم یَلِد وَ لَم یولَد": پس آن دسته از مسیحیان که معتقد به اینند که مسیح پسر خداست در اشتباهند، پس امثال فروید که خدا را زاده ذهن بشر می دانند در اشتباهند.

"وَ لَم یَکُن لَهُ کفواً اَحَد": هیچ چیز مثال او نیست، از همه چیز برتر است.

از ابتدای تاریخ و چند خداپرستی می گیرد و می رساند به درک امروزیان از خدا و کرده های او و یکسره پاکت می کند از هرچه نباید در مورد منبع هستی جهان اشتباه کنی؛ قلب طپنده ای ست که جهان کوچک انسان را در می نوردد برای همیشه تاریخ.

/ 0 نظر / 15 بازدید