عید

عید نشانه چیست؟

زیبایی طبیعت

بهترین آب و هوای ممکن

طوافی به دور خورشید

یک سال نزدیک شدن به مرگ

یاد زنده شدن دوباره

 

چقد زیبایی!

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا

باز کن پنجره ها را، که نسيم روز ميلاد اقاقي ها را جشن مي گيرد و بهار روي هر شاخه، کنار هر برگ شمع روشن کرده ست. همه ي چلچله ها برگشتند و طراوت را فرياد زدند کوچه يکپارچه آواز شده ست و درخت گيلاس هديه ي جشن اقاقي ها را گل به دامن کرده ست. . . . نوروز، اين يادگار کهن ايرانيان پاک بر شما مبارک ...[گل]