زن و مرد

رها کن این بحث های زن ها فلانند و مردها فلان..

نه تو تصمیم گرفتی زن باشی و نه من مرد!

مهم این است که هر کداممان از بدی هایمان دور شویم و به انسان هایی کامل و مکمل نزدیک..

/ 0 نظر / 6 بازدید