خدا و ما

رفتار خدا در قبال کارهای ما شبیه همین عکس العمل ماست در برابر کیانا .. از طرفی کاراش از روی ندانم کاریه و از طرفی دلمون نمیاد چیز تندی بهش بگیم!

/ 2 نظر / 15 بازدید
بانوی فانوس به دست

احی چه بزرگ شده

مسافر

[عصبانی] اصلاَ چه معنی داره شما به "کیانای ما " چیزی بگید؟ [لبخند] شاد باشید زنده باشید سلامت باشید خود و خونواده تون خدانگهدار